Oikeusasiamies: Laskuvarjokerhojen toiminta ei kaikilta osin yksityislentotoimintaa.

By Harri Heikkilä
07.07.2014

Oikeusasiamies toteaa 27.6.2014 tekemässään päätöksessä 241/4/13, että laskuvarjokerhojen loppuvuodesta 2013 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille toimittamien selvitysten perusteella vaikuttaisi siltä, ettei laskuvarjokerhojen toiminta olisi enää kaikilta osin ilmailulain säätäjän tarkoittamaa yhdistyksen sisäiseksi toiminnaksi luokiteltavaa lentotoimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että myös osan laskuvarjokerhoista tulisi järjestää lentotoimintansa kaupallisen lentotoiminnan vaatimusten mukaisesti.

Oikeusasiamies toteaa myös sille toimitetun asiakirja-aineiston perusteella syntyvän vaikutelman, ettei asiaa koskevien säännösten ja määräysten sisältöä voida kaikilta osin pitää riittävän selkeänä ja johdonmukaisina. Oikeusasiamies toteaa myös Trafin asiaa koskevien kannanottojen jossakin määrin vaihdelleen vaikka Trafi on itse väittänyt tulkinneensa asiaa jo vuosia johdonmukaisesti.

Oikeusasiamies pidättäytyi kuitenkin käsittelemästä useimpia Aviastar Helsinki Oy:n kanteluväitteistä, sillä nämä ovat parhaillaan Helsingin hallinto-oikeuden tutkittavina. Oikeusasiamies viittaa päätöksessään myös mm. pääsiäisenä Jämijärvellä tapahtuneeseen lento-onnettomuuteen, jonka tutkinta on kesken sekä Trafin käynnistämään harrasteilmailun riskikartoitukseen.

Aviastar Helsinki Oy katsoo, että Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tulisi välittömästi ryhtyä toimiin yhdenvertaisen säätelyn ja riittävän turvallisuustason varmistamiseksi alalla. Trafi on toiminut asiassa jo pitkään lepsusti, tulkinnat ovat vaihdelleet sekä eläneet runsaasti. Tämä on saattanut mahdollistaa merkittäviäkin väärinkäytöksiä. Yhdistystoiminnan avulla yksityislentotoiminnaksi naamioiduksi epäilty toiminta on ollut viime aikoina esillä mm. Lennuklubi Helsinki ry:n toimintaa koskeneessa uutisoinnissa. Tässä yhteydessä asian on nostanut julkisuuteen Trafin Pekka Henttu.

Aviastar Helsinki Oy kanteli tammikuussa 2013 Eduskunnan oikeusasiamiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin toiminnasta.

Like this post?

About author

Harri Heikkilä (Harri Heikkilä)

Harri is pilot and safety professional. Before going pro he has flown gliders and other recreational airplanes. By the time Harri has matured to be a true aviation safety professional and has worked with many modern EASA Part 145, AOC and ATO organizations. Harri is currently chief pilot and chief safety officer at Aviastar Helsinki.

Search from site

Aviastar in Facebook