Part SPO - Uutta säätelyä EU:lta

By Harri Heikkilä
21.05.2014

Jose Manuel Barroso allekirjoitti 7. huhtikuuta EU:n air operations -säätelyä muuttavan asetuksen, jonka myötä laajenee entisestään lentämisen suora EU-säätely. Tällä kerralla julkaistu, part-SPO (special operations) niminen säädöspaketti, sisältää kotimaisessa lainsäädännössä aiemmin lentotyönä tunnetulle lentotoimintamuodolle tarkoitetut yhteiseurooppalaiset säännöt, jotka tulevat voimaan viimeistään siirtymäajan päättyessä 2017. Lentotyötä ovat mm. mittaus-, kartoitus-, kuvaus-, hinaus- ja laskuvarjohyppylennot sekä erilaiset muut erityislentämisen lajit.

Samassa yhteydessä EU määritteli myös ilmailuyhdistysten – tai EU-termistössä “organisaatioiden, jotka on perustettu edistämään harraste- ja vapaa-ajan ilmailua” – asemaa ja sitä millaista toimintaa ilmailuyhdistykset voivat harjoittaa ilman, että toimintaa pidetään kaupallisena lentotoimintana. Nykysäännöt kaipaavatkin kipeästi selkeyttämistä, sillä jopa Trafille tuntuu olevan epäselvää missä tuo kaupallisen lentotoiminnan raja oikeastaan sijaitsee. Tulkinnat asiassa poukkoilevat alle vuoden aikajänteellä dramaattisesti - suuntaan jos toiseenkin. Tällä on pahimmillaan monen ilmailun harrastelajin toimintaedellytyksiä taannuttavia vaikutuksia, sillä toimijoiden on vaikea muodostaa käsitystä siitä mihin suuntaan omaa toimintaa tulisi ohjata, tai miten se tulisi järjestää, kun huomioidaan erilaiset tavoitteet. Sivutuotteena seuraavat myös mahdolliset turvallisuusvaikutukset.

EU on siis tehnyt pelinavauksen asiassa ja pyrkimyksenä on nähtävästi selkeyttää sekä yhdenmukaistaa säätelyä. Tiivistetysti uuden säädöspaketin sisältö vaikuttaisi olevan kaupallisen lentotoiminnan rajanvedon osalta seuraava: Maksua vastaan tapahtuvien esittelylentojen sekä purjelelentokoneiden hinauslentojen ja laskuvarjohyppylentojen suorittaminen part-NCO (non-commercial operations) vaatimusten mukaisesti on sallittua ilmailuyhdistyksille tietyin rajoituksina. Tällöin ohjaajiltakin edellytetään vain LAPL/PPL/SPL/BPL tasoista lupakirjaa. Rajoituksena on kuitenkin se, että kun lentopalveluita tarjotaan yhdistyksen jäsenkunnan ulkopuolelle, niin toiminnan tulee olla mahtua määritelmään “marginal activity”.

Kysyimme EU komissiolta suoraan mitä säätelyllä – joka kieltämättä on hieman monimutkaisesti kirjoitettu – tässä kohdassa oikeastaan tarkoitetaan. Komissio vastasikin, kotimaisen ilmailuviranomaisen vasteaikoihin verrattuna hämmästyttävän nopeasti, ja vaikuttaa melko ilmeiseltä, että aihetta on pohdittu laajasti myös komission toimesta. Merkittävää kuitenkin on, että nyt myös lainsäätäjän tarkoituksista on aiempaa selkeämpi kuva.

“The text of Article 6.4a(c) is very clear; it has been discussed with the Member States competent authorities for almost a year, and has been improved on several occasions in order to ensure that its aim will be achieved without misuse or fraud and without distortion of competition.

Our understanding and that of the MS competent authorities is the same – an aeroclub should be a non-profit organisation, established under applicable national law for the sole purpose of gathering persons sharing the same interest in general aviation to fly for pleasure or to conduct parachute jumping. Any public marketing of the flights performed by such organisation, be it in the media or internet, which cannot fit in the term ‘marginal activity’, is to be regarded as a business activity i.e. a commercial operation.

It doesn’t matter if a person joins the club a few hours before the flight, because if he/she was already a member of the club, he/she would not buy a product offered at the market at price levels equal to commercial operators. And if he/she was not a member, then the flight should be part of those open days organised several times a year for the purpose of attracting new members.

Asiasta enemmin kiinnostuneiden kannattaa lukaista myös alta asiaan liittyvät määritelmät. Lisäksi pelkästään esittelylentoja koskien kannattaa kaivaa esiin ARO.OPS.300 koskeva AMC ja GM materiaali.

GM1 Article 6.4a(c) Derogations

ORGANISATION CREATED WITH THE AIM OF PROMOTING AERIAL SPORT OR LEISURE AVIATION

An ‘organisation created with the aim of promoting aerial sport or leisure aviation’ means a non-profit organisation, established under applicable national law for the sole purpose of gathering persons sharing the same interest in general aviation to fly for pleasure or to conduct parachute jumping. The organisation should have aircraft available. GM2 Article 6.4a(c) Derogations

MARGINAL ACTIVITY

The term ‘marginal activity’ should be understood as representing a very minor part of the overall activity of an organisation, mainly for the purpose of promoting itself or attracting new students or members. An organisation intending to offer such flights as regular business activity is not considered to meet the condition of marginal activity. Also, flights organised with the sole intent to generate income for the organisation, are not considered to be a marginal activity.

“Introductory flight” means any flight against remuneration or other valuable consideration consisting of an air tour of short duration, offered by an approved training organisation or an organisation created with the aim of promoting aerial sport or leisure aviation, for the purpose of attracting new trainees or new members. “

Like this post?

About author

Harri Heikkilä (Harri Heikkilä)

Harri is pilot and safety professional. Before going pro he has flown gliders and other recreational airplanes. By the time Harri has matured to be a true aviation safety professional and has worked with many modern EASA Part 145, AOC and ATO organizations. Harri is currently chief pilot and chief safety officer at Aviastar Helsinki.

Search from site

Aviastar in Facebook