EASA-ilma-alus

By Harri Heikkilä
19.02.2015

Kirjoitin keväällä siitä mikä on tyyppihyväksytty lentokone. Tässä blogikirjoituksessa hieman lisää samasta aihepiiristä. EU:ssa myytäviä tyyppihyväksyttyjä lentokoneita on vakiintunut tarkoittamaan ilmaus “EASA-ilma-alus”. Tällä tarkoitetaan lentokonetta jolla on EASA-tyyppihyväksyntä tai EASA:n tunnustama tyyppihyväksyntä ja jonka suunnittelua, valmistamista, lentokelpoisuuden hallintaa, huoltoa, korjaamista sekä lentämiseen vaadittavaa koulutusta säädellään EASA-perusasetuksen luomassa ympäristössä. Ylivoimaisesti suurin osa lentokentiltä bongattavista koneista on EASA-ilma-aluksia. Hyppykoneet pikku-Cessnoista Twin Otteriin ovat EASA-ilma-aluksia. (kts. esim. https://www.caa.co.uk/default.aspx?catid=2691 )

EU:n antama EASA-perusasetus on melko jykevä paperi. Sillä luodaan Eurooppaan yhteinen lentoturvallisuusvirasto EASA ja jäsenvaltioissa toimivien toimivaltaisten viranomaisten verkosto. Lisäksi sillä asetetaan erilaisia yleviä tavoitteita ilmailun säätelylle. Toisaalta perusasetuksen (aka. EASA-asetuksen) alle rakennetuilla toimeenpanosäädöksillä säädellään siviili-ilmailua Euroopassa hyvin kokonaisvaltaisesti - ainakin lähitulevaisuudessa. Säätely kattaa oikeastaan kaiken lentokoneiden suunnnitelusta niillä lentämiseen ja edelleen mm. lennonvarmistuspalveluiden tarjoamiseen. Ihan käytännön tasolla ilmailun EU-säätelyn tarkoituksena on mm. mahdollistaa lentokoneiden, lentäjien ja lento-operaattoreiden vapaa liikkuminen EU:n sisällä mahdollisimman helposti.

Mutta takaisin lentokoneisiin. Mikäli lentokone ei ole EASA-ilma-alus, sillä voi silti olla mahdollista lentää kansallisen säätelyn nojalla. Tällöin puhutaan ns. liite 2 -ilma-aluksista, jolloin viitataan EASA-perusasetuksen - yllätysyllätys - liitteen 2 sisältöön. Liite 2:n sisältö on tiivistetysti se, että erilaiset vanhat tai historialliset koneet, tutkimus- ja koekäyttöön rakennetut koneet, koneet joista harrasterakentaja on rakentanut vähintään 51% sekä erilaiset kevytkoneet ovat EASA-perusasetuksen ja sen toimeenpanosäädösten soveltamisalan ulkopuolella. Näiden olemassaolo ja niillä ilmaileminen siis tunnustetaan, mutta ne on jätetty EU-säätelyn ulkopuolelle.

Käytännön esimerkki aiheesta. Aviastar Helsinki Oy:lle tarjottiin kesällä 2014 Tsekeissä toimivan Orbis Avia yrityksen toimesta SMG-92 Turbo Finist -lentokonetta. Tsekeissä oli mitä ilmeisimmin päätelty, että Pilatus Porter -operaattoreille Finist saattaisi olla kiinnostava vaihtoehto. Orbis Avia kertoi kesällä, että heillä on EASA:n tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä ja valmista pitäisi olla huhtikuussa 2015. Uuden koneen hinnaksi muuten mainittiin 1,56 miljoonaa US dollaria.

Koneita oli kuitenkin tarjolla myös saman tien ja meillekin tarjottiinkin hieman alle 700 000 euron hintaan välittömästi saatavilla olevaa Turbo Finist -konetta. Tuossa yhteydessä päädyimme hieman selvittelemään mikä konetyypin lentokelpoisuuden tila oikeastaan on. Pikainen googlaus löysi EASA:n liite 2 -koneiden listauksen, johon tietoja oli kerätty jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta. Unkarista oli oli listalle päässyt SMG-92, jonka oli todettu olevan liite 2 -kone kommentilla “Treated as pre-TC R&D specials pending Russian TC and EASA validation”. Tuorein netistä löytynyt Annex 2 -listaus on vuodelta 2010. Jo vuoden 2007 luettelossa tilanne oli SMG-92 Turbo Finistin osalta sama.

Koska talven mittaan kotimaisessa skenssä alkoi liikkua tietoja, jotka vaikuttivat poikkeavan merkittävästi aiemmin kuulemastamme, tiedustelimme vielä Unkarin CAA:lta asiaa. Regina Julianna Balogh vastasikin asiasta seuraavaa:

“The aircraft type SMG-92 "TURBO FINIST" serial number is 01-011 has a limited National Airworthiness Certificate, issued by National Transport Authority Civil Aviation Administration, at 03 June 2008. originaly was valid until to 03 June 2009. The Certificate of Airworthiness has the following limitation on the field of „Other notes and restrictions”: “This Airworthiness Certificate issued by Competent authority of the Member State of registry granted by virtue of regulation (EC) No 216/2008 Article 4(4) („Annex II aircraft”) hereby noted aircraft to fly within airspace of the Member State under limitations listed here. This permit is also valid for flight to and within other States’ airspace if a separate approval is obtained from the competent authorities of such States”

The type of SMG 92 Turbo Finist aircraft was classified as experimental aircraft in Hungary at 12th December of 2008, based on Annex II (b) in accordance with Article 4 paragraph 4 of the Basic Regulation No (EC) 216/2008.”

Unkarilainen liite 2 -luokiteltu SMG-92 Turbo Finist ei ole EASA-ilma-alus, sillä ei ole “Eurooppalaista” EASA-tyyppihyväksyntää eikä siihen myöskään sovelleta EASA-perusasetuksen alaista säätelyä. Se on siis unkarilaisen kansallisen säätelyn alaisuudessa oleva experimental-kone. Kun kysyimme kesällä tsekkiläiseltä lentokonekauppiaalta tuleeko mahdollinen tuleva tyyppihyväksyntä kattamaan myös vanhat koneet, kuului vastaus: “It would be very complicated and expensive the validation procedure under EASA. “

Tämä ei tietystikään tarkoita sitä, etteikö lentokone voisi olla hyvä hyppykone.

Like this post?

About author

Harri Heikkilä (Harri Heikkilä)

Harri is pilot and safety professional. Before going pro he has flown gliders and other recreational airplanes. By the time Harri has matured to be a true aviation safety professional and has worked with many modern EASA Part 145, AOC and ATO organizations. Harri is currently chief pilot and chief safety officer at Aviastar Helsinki.

Search from site

Aviastar in Facebook