Laskuvarjohyppylentämisen riskit

By Harri Heikkilä
12.04.2015

Trafin viime vuonna toteuttama harrasteilmailun riskikartoitus (http://bit.ly/1EpQ6wV) pyrki kartoittamaan kaiken muun ohella myös laskuvarjohyppylentotoiminnan riskejä. Olihan koko riskikartoitustyö käynnistetty Jämijärven onnettomuuden jälkimainingeissa. Riskikartoituksen aloittamaa työtä on jatkanut kevään mittaan Trafin operaattorikentän edustajista kokoama työryhmä, jossa myös minä olen ollut mukana.

Työryhmätyöskentelyn myötä on tullut selväksi, että viime vuotisen riskikartoituksen havainnot laskuvarjohyppylentotoiminnan riskeistä ovat niukkoja. Tämä on riskikartoitustyön lähtökohdat huomioituna odottamatonta. Yritin ymmärtää riskikartoituksen tuloksia mahdollisimman hyvin, joten purin varsinaisen riskikartoituksen tekstisisältöä ihan taulukkomuotoon alkuperäisestä proosallisesta esitystavasta.

Riskikartoituksen varsinaisessa tekstiosassa on tunnistettu pari selkeää hyppylentotoiminnan sisältämää vaaraa sekä pari hyvin yleisellä tasolla esiteltyä elementtiä, joilla voi olla turvallisuusvaikutuksia. Vaarojen toteutuessa syntyviä seurauksia oli arvioitu vain toisessa tapauksessa. Näiden lisäksi riskikartoituksen liite 5 arvioi joitakin skenaarioita, mutta näihin liittyviä riskejä ei kuitenkaan tekstiosassa oltu syystä tai toisesta esitelty. Liitteen 5 sisältöä vaikuttaisi hieman myös vaivaavan ehkä kiireestä(?) johtuneet lipsahdukset (vrt. "Epäonnistuneen uloshypyn yhteydessä lasku- varjohyppääjä törmää koneeseen tai maahan") ja se, että skenaarioissa on yhdistelty tekijöitä, joilla ei ole juurikaan yhteisiä syitä tai joiden estämiseksi tarvittavat toimet ovat kovin erilaisia.

Riskikartoituksen tekstiosassa esitellyt laskuvarjohyppylentotoiminnan riskit ovat seuraavat:

Trafin vetämän työryhmän työtä tukemaan tuotimme Aviastar Helsinki Oy:n organisaatioon kertynyttä osaamista käyttäen geneerisen tason arvion hyppylentotoimintaan liittyvistä riskeistä, siten kuin asia meille näyttäytyy. Materiaali on tuotettu netin välityksellä yhden päivän aikana, joten kyseessä ei ole täydellisen kattava analyysi tilanteesta. Koska kuitenkin hyppylentämisen turvallisuuteen liittyvää keskustelua on käyty viime kuukausina aktiivisesti, ajattelimme julkaista tuottamamme materiaalin myös kaikkien luettavaksi:

Taulukkoon on kerätty tieto tunnistetuista vaaroista, joiden toteutuessa aiheutuu tapahtuma jolla on ei-toivottuja seurauksia. Luokittelu on tehty pikaisesti käyttäen ICAO:n safety management manualissa lanseerattua 5x5 matriisia, jolla tapahtumen todennäköisyys ja seurausten vakavuus luokitellaan. Taulukon sisältö ei ole missään erityisessä järjestyksessä, vaan asiat on kasattu siihen lähinnä sitä myötä kun ne esille tulivat.

Like this post?

About author

Harri Heikkilä (Harri Heikkilä)

Harri is pilot and safety professional. Before going pro he has flown gliders and other recreational airplanes. By the time Harri has matured to be a true aviation safety professional and has worked with many modern EASA Part 145, AOC and ATO organizations. Harri is currently chief pilot and chief safety officer at Aviastar Helsinki.

Search from site

Aviastar in Facebook