Tuomio

By Pasi Siimes
02.12.2016

Aviastar Helsinki Oy haastoi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin vahingonkorvausoikeudenkäyntiin loppuvuodesta 2015. Riidassa kyse oli ja on edelleen Trafin tulkinnoista ja siitä, miten samaan toimintaan voidaan soveltaa erilaisia pelisääntöjä ja toisaalta siitä millä edellytyksillä kaupallista lentotoimintaa voi Suomessa harjoittaa. Tuusulan käräjäoikeus antoi tuomion asiassa (16/12294) tänään.

Tasapelihän sieltä tuli. Vahingonkorvauskanne hylättiin, mutta molemmat osapuolet vastaavat kustannuksistaan itse. Tämä on mahdollista silloin kun “Tilanteessa, jossa asia on ollut oikeudellisesti niin epäselvä, että hävinneellä asianosaisella on ollut perusteltu syy oikeudenkäyntiin”.

Tuomiossa on kosolti huomionarvoisia seikkoja. Jo asian valmistelussa todettiin riidattomaksi, että myös laskuvarjokerhojen harjoittama toiminta täyttää EU:n kaupallisen lentotoiminnan määritelmän siltä osin kun toiminta on maksua vastaan yleisön saatavilla.Niin ikään todettiin riidattomaksi, että tapauksissa joissa kerho vuokraa konettaan toiselle kerholle lentäjien kanssa, vuokraava kerho ei voi osallistua lentotoiminnan turvallisuuden valvontaan. Edelleen tuomiossa on todettu, että tandemasiakkaiden jäsenyys on muodollinen seikka, eikä tandemasiakkaalla ole tosiasiallista mahdollisuutta valvoa lentotoiminnan turvallisuutta. Tämänhän kaikki toimijat tietävät, vaikka Trafi muuta väittääkin.

Vaikka Tuusulan KO totesikin Trafin toimineen harkintavaltansa puitteissa lienee pelivara kokolailla käytetty. Käräjäoikeus mm. toteaa ratkaisussaan seuraavaa: "Käräjäoikeuden arvion mukaan kanteessa tarkoitettu Trafin soveltamiskäytäntö on kaikilta osin mahtunut sille säännösten tulkinnassa kuuluneen harkintavallan puitteisiin siitä huolimatta, että tandemhyppääjien usein hyvin muodolliseksi jäävää jäsenyyttä yhdistyksissä olisi myös ollut mahdollista pitää seikkana, joka olisi antanut aiheen arvioida tilannetta ainakin joissain tapauksissa toisin.”

Sekä: “”Yleisön saatavilla” olemista koskeva edellä todettu Trafin tulkinta vaikuttaa tandemhyppyjen markkinoinnista esitetyn selvityksen valossa jossain määrin keinotekoiselta. Myös Trafi on asian käsittelyssä käräjäoikeudessa myöntänyt riidattomaksi, että jäsenyyttä edellyttäneet tandemhypyt ovat sinänsä olleet yleisön saatavilla.

Vaikka Tuusulan KO katsookin ratkaisussaan, että Trafia ei tässä yhteydessä voida tuomita vahingonkorvauksiin, tarkoittavat kuitenkin valmistelun yhteydessä riidattomaksi todetut seikat sitä, että jatkossa näin ei enää ole. Aviastar Helsinki Oy aikoo ilmoittaa olevansa tyytymätön tuomioon.

Like this post?

About author

Pasi Siimes (Pasi Siimes)

Search from site

Aviastar in Facebook