Aviastar avaa part SPO -dokumentaationsa kaikkien käyttöön

By Harri Heikkilä
02.01.2017

Aviastar Helsinki Oy on painamassa kaasua oman toimintansa saattamiseksi uusien part SPO -vaatimusten mukaisiksi. Vaatimukset tulevat voimaan huhtikuussa 2017. Osana hankettaan Aviastar Helsinki tarjoaa erityisesti kotimaisille toimijoille mahdollisuuden lähteä mukaan yhteistyöhön, jonka tarkoituksena on jakaa vastavuoroisesti mm. osaamista, kokemusta ja työvälineitä. Tarkoituksena on luoda kaikkien hankkeeseen mukaan lähtevien käyttöön part SPO -vaatimusten mukaiset toimintakäsikirjat, johtamisjärjestelmät, turvallisuudenhallintajärjestelmä työkaluineen jne.

Aviastar Helsinki Oy:llä on käytössään laaja kokemus lentoyhtiöiden turvallisuudenhallintajärjestelmistä ja mm. käsikirjatuotannosta lentoyhtiöiden, laskuvarjokerhojen ja lentokoulujen käyttöön. Aiemmin Aviastar on julkaissut mm. ATO-lentokoulutusorganisaation käsikirjat Creative Commons -lisenssillä kaikkien käytettäväksi ja toivottavasti samaan päästään nytkin. Osana yhteistyöhanketta on tarkoitus myös mm. järjestää koulutusta ja valmennusta tuleville operaattoreiden vastuuhenkilöille.

Tarjolla on varsinkin pienille operaattoreille hyvä mahdollisuus jakaa työkuormaa ja ratkoa vaatimuksenmukaisuuskysymykset isommalla porukalla. Laskuvarjokerhoille tämä tarkoittaa keinoa saattaa oma operointi, turvallisuuden hallinta ja dokumentointi ammattimaisen toiminnan vaatimustasolle käytännössä ilmaiseksi. Pasi: pasi.siimes@aviastar.fi, 040 7636 388 Harri: harri.heikkila@aviastar.fi, 040 8207 605

Like this post?

About author

Harri Heikkilä (Harri Heikkilä)

Harri is pilot and safety professional. Before going pro he has flown gliders and other recreational airplanes. By the time Harri has matured to be a true aviation safety professional and has worked with many modern EASA Part 145, AOC and ATO organizations. Harri is currently chief pilot and chief safety officer at Aviastar Helsinki.

Search from site

Aviastar in Facebook