Task specialist ja part NCO

By Harri Heikkilä
30.01.2017

Task specialist at work! (Kuvan task specialist ei liitty artikkeliin.)

Simo Aron Turpaboogeissa pitämään ihan kelvolliselta vaikuttavaan esitykseen uusista part NCO -lentotoimintavaatimuksista näyttää pujahtaneen kalvojen perusteella seikka, jonka voi tulkita toisinkin. Asia kannattanee ainakin huomioida hyppylentotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä.

Simon kalvojen mukaan kaikki hyppääjät olisivat jatkossa tehtäväasiantuntijoita (aka. task specialist). Asia ei kuitenkaan aivan välttämättä ole näin ja muunkinlaisille tulkinnoille vaikuttaisi olevan tilaa. Kerhojen johtokuntien ja lentäjien kannattanee uhrata asialle muutama ajatus.

Task specialistilla tarkoitetaan lennolla tai maassa lentoon liittyvää tehtävää suorittavaa henkilöä. Että asiaan saa hieman perspektiiviä, niin muussa kuin hyppylentotoiminnassa kyse voi olla vaikkapa mittaus/kartoitus/kuvauslentotoimintaan liittyviä tehtäviä lentokoneessa suorittava henkilö, joka mittalaitteita, sensoreita, kameroita jne käyttää. Helikoptereilla ulkoisen kuorman nostotöitä tehtäessä task specialist on useimmiten maassa. Tällaisen task specialistin roolia ja mm. koulutusta on erikseen täsmennetty AMC-materiaalissa melko laajasti.

Hyppylennoilla task specialist olisi ainakin (ilman merkittävää muun tulkinnan mahdollisuutta) esim. loadmaster-tyyppinen henkilö, joka isossa peräporttikoneessa vastaa koneen kuormaamisesta, peräportin operoimisesta, spottaamisesta, hyppyvalojen käytöstä yms. Jos sellainen henkilö siis koneessa olisi.

Mietittäessä kuka laskuvarjokerhon hyppylennolla on task specialist ja keneen task specialisteja koskevat lisävaatimukset kohdistuvat, kannattaa miettiä kenellä on joitain lentoon liittyviä erityistehtäviä.

Vaikka laskuvarjohyppy sinänsä suoritetaankin ilma-aluksesta käsin ei jokainen hyppääjä silti välttämättä ole task specialist. Olennaista task specialistin määritelmässä vaikuttaisi olevan se onko henkilöllä erikseen määriteltyjä, suoraan lentoon liittyviä tehtäviä, joita hän lennon aikana suorittaa.

Laskuvarjohyppy ei välttämättä ole tällainen tehtävä, varsinkin kun kyseessä on nimenomaisesti tätä tarkoitusta varten suoritettava lento. Pelkkä hyppyoven avaaminenkaan ei ehkä myöskään vielä henkilöstä tee task specialistia. Sen sijaan esim. (pakkolaukaisu-)oppilaita koneesta tiputtava hyppymestari tai hieman kerhosta riippuen pokanvanhimmat (riippuen kerhon näkemyksestä PV:n tehtävistä) voivat hyvinkin olla task specialisteja.

Toisaalta jos manifestin tehtävänä on esim. lennonvalmisteluun kuuluvia toimia (vaikkapa painojen laskeminen, tankkauksen suunnittelu, pokalistojen tekeminen) niin manifesti lienee tällöin myöskin task specialist. Task specialisteja koskevat lisävaatimukset on lueteltu NCO-toiminnan osalta asetustekstissä kohdissa NCO.SPEC.110-125. Task specialistit tiviistettynä:

  • Task specialistien tulee olla operaattorin nimeämä. Yhdistyksen tulee olla siis sen normaalin päätöksentekotavan mukaisesti nimennyt task specialistit.
  • Task specialisteille täytyy antaa safety briefing joka kattaa mm. hätävarusteet sekä -toimenpiteet ja erityisesti lentoihin liittyvät proseduurit. Safety briefing tulee antaa vähintään kerran vuodessa.
  • Task specialistin tehtävät lennolla täytyy löytyä tarkastuslistasta.
  • Ilma-aluksen päällikköä on part NCO-toiminnassa hyvin laajasti vastuutettu mm. task specialistien vaatimuksenmukaisuudesta, siitä että he ovat fyysisesti ja henkisesti riittävässä kondiksessa hoitamaan tehtäviään, että he eivät ole mm. alkoholin vaikutuksen alaisia tai liian väsyneitä ja pystyvät kommunikoimaan yhteisellä kielellä.

NCO-vaatimuksia pystyy varmaankin noudattamaan Simon kalvojen mukaisesti nimeämällä kaikki hyppääjät task specialisteiksi. Se ei liene kiellettyä. Kuitenkin osa task specialisteihin liittyvistä vaatimuksista vaikuttaisi olevan sellaisia, että edes pienemmän dropzonen kaikkien hyppääjien ei välttämättä ole ajateltu olevan task specialisteja. Toisaalta NCO-vaatimusten tapa vastuuttaa ilma-aluksen päällikköä mm. task specialistien kunnosta ja soveltuvuudesta tehtäväänsä on aika rankka. Ja ihan asiallisesti ottaen esim. Cessna Caravan -kokoluokan dropzonella ilma-aluksen päälliköllä ei ole mitään mahdollisuuksia varmistua kaikkien hyppääjien kondiksesta ilman merkittäviä muutoksia nykyisiin toimintamalleihin.

Like this post?

About author

Harri Heikkilä (Harri Heikkilä)

Harri is pilot and safety professional. Before going pro he has flown gliders and other recreational airplanes. By the time Harri has matured to be a true aviation safety professional and has worked with many modern EASA Part 145, AOC and ATO organizations. Harri is currently chief pilot and chief safety officer at Aviastar Helsinki.

Search from site

Aviastar in Facebook