Task specialist - osa 2

By Harri Heikkilä
20.02.2017

Kirjoitin taannoin tehtäväasiantuntijoiden (task specialist) roolista. Tässä aiheesta hieman lisää sillä kävi ilmi, että olin väärässä kun arvelin, että myös muille tulkinnoille olisi tilaa, kuin sille, että jatkossa hyppylennoilla kaikki hyppääjät ovat task specialisteja. Koska asiasta oli hienoista epäselvyyttä, kysyin EASA:lta tarkennusta task specialistin määritelmälle ja EASA vastasikin, että uuden sääntelyn tarkoituksena on todellakin se, että hyppylennoilla matkustavat hyppääjät ovat kaikissa tapauksissa task specialisteja.

EASA kuitenkin kertoi, että task specialistin briefing voi olla muokattu aina kunkin tehtävän mukaisesti. Siis että tandemmatkustajatehtäväasiantuntijan(!) koulutus tehtäväänsä voi olla kevyempi kuin vaikkapa hyppymestaritehtäväasiantuntijan. Näillä korteilla on siis pelattava jatkossa.

Mitä väliä?

Kansallinen hyppylentämistä koskeva säännöstö on ollut varsin maltillista niin laajuutensa kuin sisältönsäkin osalta. Hyppylentotoimintaa ovat koskeneet ilmailumääräykset OPS M1-23 sekä joiltakin osin OPS M2-1 ja OPS M6-1. Itse laskuvarjohyppy on ollut sääntelymielessä erillinen tapahtuma lentämisestä. Hyppääjät ovat käyttäneet OPS M6-1:ssä kuvatuilla tavoilla heille myönnettyjä oikeuksia laskuvarjohyppyjä tehdessään ja tämä toiminta ei ole määräysten näkökulmasta kuulunut juurikaan lentäjälle.

Nyt tilanne kuitenkin muuttuu. Erityisesti NCO-toiminnassa hyppylentokoneen päällikköä vastuutetaan suoraan task specialistien, siis hyppääjien, tekemisistä tulevaisuudessa. NCO-toiminnassa ilma-aluksen päällikön tulee jatkossa varmistaa, että hyppääjät mm. noudattavat lakeja, asetuksia ja menetelmiä. Lisäksi ilma-aluksen päällikön tulee varmistaa, että tehtäväasiantuntijat noudattavat lentotoiminta-asetukseen kirjattuja tehtäväasiantuntijan velvollisuuksia (kts NCO.SPEC.120).

Part SPO:n mukaisessa toiminnassa vastuuta turvallisuudesta sekä laillisuudesta on kantamassa ensisijaisesti operaattori johtamisjärjestelmineen. Yksittäisen ilma-aluksen päällikön tehtävät ja vastuut keskittyvät lennon asianmukaiseen suorittamiseen.

Mitä tämä tarkoittaa?

Jos tähän asti voimassa olleen kansallisen sääntelyn aikana laskuvarjohyppääjä on rikkonut määräyksiä hyppynsä aikana, ei lentäjää ole juurikaan ollut mahdollista saada vastuuseen. Asia tuntuu varmasti monen kotimaiseen määräysympäristöön tottuneen mielestä luonnolliselta ja oikeudenmukaiselta.

EU on kuitenkin kirjannut keväällä voimaan tulevaan lentotoiminta-asetukseen selkeäsanaisesti (kts. NCO.SPEC.110), että lentäjän tulee mm. varmistua, että hyppääjät noudattavat (hyppäämistä koskevaa) kansallista sääntelyä sekä hoitavat lentotoiminta-asetukseen kirjatut task specialistin tehtävänsä.

En oikeasti tiedä mitä vaatimusta kirjoitettaessa on tavoiteltu, mutta kaikesta päätellen tuo kuitenkin tarkoittaa sitä, että jatkossa NCO-hyppylentotoiminnassa lentäjän tulee mm. varmistua siitä, että hyppääjät eivät hyppää pilven läpi valvomattomassa ilmatilassa ja varavarjo on pakattu valmistajan ohjeiden mukaisesti. Ja että kupu lentää viimeistään 600 metrissä. Eikä olla psykoaktiivisten aineiden vaikutuksen alaisena. Ja että task specialistit ja lentäjä pystyvät kommunikoimaan yhteisellä kielellä. Näin ainakin mikäli OPS M6-1 sisältöön ei merkittävästi kajota tulevassa muutoksessa.

On kiinnostavaa nähdä millaiseksi käytäntö ja tulkinnat tulevat muotoutumaan. Hyppylentäjien kannalta tilanne on silti erikoinen aiempaan verrattuna. Asetusteksti vaatii hyppylentäjää varmistamaan hyppääjien toiminnan lain-, määräysten-, ja asetusten mukaisuudesta. Yhtään laajamittaisemmassa toiminnassa tämä ei kuitenkaan ole kovin helppoa. Hyppylentäjien kannattanee ainakin ryhtyä saattamaan tietojaan hyppäämistä koskevista määräyksistä ajantasalle.

Käytännön tasolla kerhoissa valvotaan vaihtelevasti kelppareiden, vakuutusten ja vv-pakkausten voimassaoloa yms ja onpa kohuttuja puhallusratsioitakin nähty. Yhdistyksiin ei kuitenkaan kohdistu mitään määräyksiin kirjattua velvoitetta hyppääjien valvonnan osalta, vaan puuha on ollut täysin vapaaehtoisuuteen ja lähimmäisenrakkauteen perustuvaa. Huhtikuusta eteenpäin velvoite hyppääjien toiminnan määräystenmukaisuudesta varmistumisesta näyttäisi kuitenkin kohdistuvan kuitenkin lentäjään.

Like this post?

About author

Harri Heikkilä (Harri Heikkilä)

 

Harri is pilot and safety professional. Before going pro he has flown gliders and other recreational airplanes. By the time Harri has matured to be a true aviation safety professional and has worked with many modern EASA Part 145, AOC and ATO organizations. Harri is currently chief pilot and chief safety officer at Aviastar Helsinki.

Search from site

Aviastar in Facebook